Word wie je bent

 

De Kerntalentenmethode stoelt op meer dan 25 jaar empirisch onderzoek van analyses met diepte-interviews op meer dan 10.000 profielen wereldwijd.

Het is een plezierige, snelle & direct inzetbare methode die sterk wordt geapprecieerd door de interviewees zelf. Het aansluitend gestructureerd diepte-interview verheldert de ontwikkeling en de beïnvloeding van de omgeving. De Kerntalentenmethode is het beste instrument voor persoonlijkheidsbepaling voor psychologen, coaches, HR-medewerkers, RSS- & outplacement professionelen, ouders, leerkrachten, bemiddelaars, relatieadviseurs, enz.

Zelfs 99% van de geanalyseerde hoogbegaafden, de meest kritische groep gebruikers, is het eens met de sterk gediversifieerde en gedetailleerde resultaten.

 

Tijdens de kindertijd kies je onbewust voor speelgoed, spelletjes, interesses en activiteiten die bij je passen. Wat jij als kind tussen 4-12 jaar echt leuk vond, verraadt jouw uniek Kerntalentenprofiel. Het geheel van de Kerntalenten vormt de ‘blauwdruk’ van je persoonlijkheid, met al je sterktes & zwaktes, je al dan niet ontwikkeld potentieel en je intrinsieke motivatie om ermee aan de slag te gaan.

Een Kerntalent staat nooit op zichzelf: het is enkel de combinatie van jouw 23 KTN (klein, half of sterk) samen die dit accuraat zicht geeft op je persoonlijkheid. Enkel getrainde Kerntalenten-analisten kunnen alle Kerntalenten correct combineren! Een Kerntalentenanalyse is pas die naam waardig als er een professioneel gestructureerd biografisch diepte-interview aan wordt gekoppeld. Hierin wordt gecheckt op de juistheid van de interpretatie, de mate van ontwikkeling van al je Kerntalenten én geeft inzicht in de externe invloeden, zoals opvoeding, geslacht, cultuur, wensen & dromen, verworven competenties, levensgebeurtenissen, milieu, opleiding enz.

‘De kwalitatieve analyse van het onderzoek toont aan dat de resultaten van de KernTalententest aanzet tot directe actie, om met goesting de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten’ zei Prof. Dr. Elke Van Hoof op het VUB-congres rond ‘Stress, burn out en HSP’ op 13 mei 2015.